Rettigheter

Alle rettigheter til Radius 1-4 og 5-7 blir forvaltet av Cappelen Damm AS. Utnyttelsen og bruken av stoffet (tekst, film, lyd, bilder mv.) er blant annet regulert av åndsverkloven og markedsføringsloven.

Utskrifter og mangfoldiggjøring av utskrifter kan skje i samsvar med generelle avtaler om kopiering inngått med Kopinor. Elektronisk (digital) kopiering som ikke er hjemlet i lov eller avtale, er forbudt.

Bruk eller utnyttelse som ikke er i samsvar med ovennevnte bestemmelser, må klareres med Cappelen Damm. Den som bruker stoffet på en annen måte, vil kunne bli anmeldt og/eller avkrevd erstatning.